Anem cap a la digitalització del comerç, més serveis, millor atenció

El comerç de proximitat cuida al client.
Dia a dia, la presència en internet de diferents empreses és cada vegada major. Els consumidors esbrinen sobre el producte que volen comprar i l'empresa que l'ofereix, i comparen diverses opcions fins triar la que més li convé, per preu, per qualitat, o per servei.

La comunicació a través d'internet ens permet una interacció entre els consumidors i les empreses. Les empreses utilitzen els mitjans al seu abast per a estar més properes als seus consumidors i els consumidors utilitzen els mitjans al seu abast per a saber més sobre les empreses i sentir-se més segurs i tranquils quan comprin un producte o contractin un servei.

Els consumidors volen trobar una resposta als seus dubtes o consultes, si les persones que es troben darrera de l'atenció al client són professionals i si la informació és fiable.
D'aquesta manera tenen una visió de com funciona l'empresa i com es comporta en la seva relació amb el client.

El consumidor d’avui és molt conscient dels seus drets davant l'empresa a la que ha contractat un servei o a adquirit un producte i coneix la influència que pot tenir front d'altres consumidors la seva opinió personal sobre el tracte rebut.

A nivell de petita empresa, com es dóna en el comerç o professionals de proximitat, el concepte d'atenció al client és diferent. L'establiment o el professional que rep al consumidor en el seu propi lloc de venda, ofereix una atenció al client directa. El contacte és personal, el consumidor sap qui és el seu interlocutor, i pot percebre realment com és el seu servei d'atenció. Es dóna un valor a l'acte de compra. El consumidor sap on adreçar-se en cas de reclamació o consulta. 
No només es tracta de vendre un producte o oferir un servei, sinò de mantenir una relació amable amb el consumidor, quan necessiti de nosaltres.

Per aquesta raó, el comerç anomenat de proximitat, que trobem en pobles i ciutats, ofereix aquest aspecte diferenciador i es manté més proper al consumidor, adaptant-se a les noves tecnologies, sense deixar de banda el seu origen: cuidar del client.

Font: Nou Eixample

Noves tecnologies, nous serveis, millor atenció
Noves tecnologies, nous serveis, millor atenció
Noves tecnologies, nous serveis, millor atenció