Les Superilles de l'Esquerra de l'Eixample. Una visió diferent del barri.

Les Superilles de l'Esquerra de l'Eixample. Una visió diferent del barri.
L’objectiu del projecte és convertir les superilles en zones més sostenibles ecològicament, la bicicleta guanya terreny i es podrà caminar pels carrers gaudint del passeig. Es reduïrà el soroll i la contaminació. L’espai públic amb més zones verdes. Del que es tracta és de crear un espai on la ciutat sigui més participativa del seu entorn.

Els participants dels tallers que estan donant forma a les superilles formen part de la vida del barri i representen gran part dels sectors que hi conviuen, com són els veïns, entitats culturals, socials, comerciants... 
Es treballa conjuntament en la definició de les propostes que han d'aportar millores a l'entorn a tots els nivells amb la creació de la Superilla de l'Esquerra de l'Eixample.

En les sessions tothom pot participar amb les seves idees. 
Tots els portaveus dels grups de treball exposen per temes aquelles propostes que consideren importants per al seu desenvolupament posterior. Els representants del sector econòmic del barri, a través del comerç, empresa i professionals de proximitat també es mostren interessats en com es desenvoluparà el projecte i participen d'ell.

http://coinnovacio.bcn.cat/go/retos.action

 

Font: Nou Eixample

Les Superilles de l'Esquerra de l'Eixample. Una visió diferent del barri.