Publicació en el BOE del Reial Decret COVID19

Aquí teniu complet el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID19

 

BOE 2020 COVID19