Té vostè un comerç, un establiment d'hostaleria (bar o restaurant), un negoci de serveis a la persona o una empresa de disseny de moda?

Data final: 
dimarts, 14 agost, 2018

S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis i la moda per a l'any 2018, atorgades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors, dels programes següents:

1. Programa per a la competitivitat de l'empresa a través de les entitats.

Objectiu

Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant:

- Projectes de dinamització comercial a les zones urbanes que millorin l'activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat i els Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

- Projectes per promocionar la transformació digital del comerç, potenciar l'enfortiment de les empreses, i mantenir i desenvolupar el talent i fomentar la internacionalització.

Persones beneficiàries

Les entitats representatives del sector del comerç, els serveis i la moda:

- Entitats territorials sense ànim de lucre.

- Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.

- Associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

- Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres)

S'exclouen les fundacions i col·legis professionals.

 

2. Programa per a la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectoriales i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.

Objectiu

Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d'empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

Persones beneficiàries

Empreses de comerç i serveis

3. Programa per a la transformació digital.

Objectiu

Motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l'eficiència de l'estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se en el nou model de negoci on es potenciï la omnicanalidadcreant estratègies que integrin tenda física i online per millorar l'experiència de compra del clients.

Persones beneficiàries

Empreses de comerç, serveis, moda i llocs de mercat municipal.

4. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats en la trama urbana consolidada del municipi, o en el casc històric i els seus eixamples i la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals amb la finalitat de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant l'atractiu i evitant la ruptura del continu comercial.

Persones beneficiàries

Empreses de comerç i serveis.

Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

5. Programa per a la internacionalització de la moda.

Objectiu

Estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de moda en showroomscomercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals.

Augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes en l'exterior i potenciar la seva diversificació de mercats.

Persones beneficiàries

Empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals.

 

A l'efecte d'aquesta convocatòria s'enten com a empresa de serveis a aquella que presta alguna de les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

Tallers mecànics.

Serveis fotogràfics.

Copisteries i arts gràfiques.

Serveis de reparacions.

Agències de viatges detallistes.

Tintoreria i bugaderies.

Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.

Bars i restaurants.

Serveis de menjar preparat i catering.

Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 9 de juliol de 2018 i acaba el dia 14 d'agost de 2018, a excepció del Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, que es podran presentar fins a l'esgotament del pressupost destinat a aquest programa (625.000,00 euros de la partida D/770.0001/641), amb el límit màxim del 31 de desembre de 2018.

Termini d'execució

L'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2018.

Múltiples utilitzacions: 
Adreça: 
Calàbria, 267, 5ª planta.
L'Esquerra de l'Eixample
08029 Barcelona Barcelona
TÉ VOSTÈ UN COMERÇ, UN ESTABLIMENT D'HOSTALERIA (BAR O RESTAURANT), UN NEGOCI DE SERVEIS A LA PERSONA O UNA EMPRESA DE DISSENY DE MODA?