Brico-Centre L'Eixample

Activitat (s/Cens Ajuntament): 
Parament De La Llar - Parament Ferreteria
Adreça: 
València ,230-230, Loc 20
Barcelona